26. 7. 2012

2012.07.18 Vysoké Tatry - Prostredný Mengusovský štít

Opět počasí zlobí :-( Ani déšť cestou mě neodrazuje. Přijíždím do "kempu" (přízemí patrového parkoviště) na Štrbském plesu. Zde budu následují dny (zdarma) i spát. Ač parkuji pěkně v suchu venkovní vlhkost se záhy dostává všude. Plán na brzký ranní start bere za své, když vidím tu hustou mlhu co se valí i po parkovišti a opět ulehám.(pokračování)

Na lávce pod Prostredným Mengusovským štítem
Pohled na Velký Mengusovský štít

FOTOGALERIE

O možnosti turistického výstupu na Prostredný Mengusák jsem se dočetl, až při psaní článku z Vychodného. Jinak je víc než vhodné spojit oba výstupy do jednoho. Jde totiž o poměrně krátké výstupy. Kdy při sestupu z Vychodného Mengusáku do Mengusovského sedla stačí jen lehce přetraverzovat do lávky vedoucí pod vrchol Prostredného. V nákresu na goat.cz to mají špatně uvedeno. Traverz ze sedla je opravdu skoro vodorovný a nepřijdete skoro o žádné výškové metry !!!

Po 9 hodině se konečně mlha rozpouští a Já společně z davy turistu směřuji po chodníku k Popradskému plesu. Překvapuje mě kolik lidí je přede mnou i v tomto počasí. V zástupu turistu mířící na Koprovský štít tedy docházím až k Hincovu plesu. Zde chodník opouštím a dávám se na obcházení plesa (zprava) Váhám kterou trasu zvolit. Nakonec se rozhoduji pro výstup zvolit přímou trasu. Na sestup poté použít známou a lehkou trasu z Mengusovského sedla. Toto rozhodnutí se ukáže jako dost prozíravé. Nákres na goat.cz by mě totiž určitě vyhnal do nějakého divokého traverzu kdoví kde....
Jak je pravdivě uvedeno, mužíky zde nečekejte. Nějaké náznaky chodníčku zde jsou, ale ty pravděpodobně patří jen kamzíkům. Volím tedy nejsnadnější trasu a stále přemýšlím jak překonám úsek po lávkou. Mám dvě varinaty buď poměrně kolmě vypadající žlab tvořený docela hladkýma platnami nebo zkusit nastoupit zprava na dost příkrou travnatou lávku a tím velkou část žlabu obejít.
Nakonec asi i správně volím lezení žlabem. Místa-mi, ale dost nepříjemné ! Hladké kolmé plotny. Rozhodně nevhodné pro sestup ! Možnou lehčí variantou byl traverz do levé hrany žlabu. Přesto asi bych tudy nechtěl sestupovat ani jednou stranou. Travnatá lávka z hora pak taky vypadá hodně nekloněna a v mokré trávě asi horší než led.
V závěru žlabu, kdy se dostávám pod skály se už i sklon hodně zmírňuje. Po pravé straně vidím i první mužíky (traverz do Mengusovského sedla) Stojím na začátku výrazné široké lávky táhnoucí se až pod vrchol. Tedy ona vede až na travnaté místo hřebenu do "skoro" sedla mezi Velkým a Prostredným štítem.
Lávka je poměrně suťovitá a tak mužíky vedou po její levé travnatější straně. Lávka se táhne pod kolmými stěnami hřebene. Přesto je docela kraťoučká a po 5 minutách jsem už na jejím konci. Obcházím vyčnívající skálu a dostávám se na "hřeben" Travnatá plošinka na jinak hodně divokém hřebenu je zde až nepatřičná. Jako by sem ani nepatřila. Zde se otvírá užásný výhled na hřeben a samotný Velký Mengusák. Ten zde impozantně ční z hodně skalnatého sedýlka co je ještě značný kus pode mnou. Do něj se už slanňuje (dle reepek na špičatých zubech) Turisticky přechod na Velký <-> Prostredný Mengusák rozhodně nepřipadá v úváhu. Pěkný výhled je i dolu do Polska na Morskie Oka.
Kochání se kazí ženoucí se mlha. Začíná tedy hledání obáváne lišty. Musím se vrátit kousek zpět do míst kde jsem míjel špičatou skálku (vlevo)  Zde porovnáváním fotky z goat.cz  určuji správné místo :-) Po pár metrech konečně spatřuji i lištu.
Po prvotním úleku :-))) Je to opravu jen lišta vedoucím v pěkně kolmé stěně. Zjišťuji že nejde o nic těžkého. Není zde žádný převis a tak opatrně přecházím lištu. Klíčovým místem je dle mého názoru skoro kolmý úsek nad lištou cca 3-4 m. Pro cestu nahoru díky vhodným výstupkům jen obtížné, ale dolu ???? Polský turista by mi určitě ukázal jak na tento choďák :-)Nad tímto místem se nachází "odpočinkové" místo a sklon se umírňuje (lehce) od vrcholu mě dělí poslední metry. Ty jsou tvořený zleva skoro hladkou 5m plotnou spadající z hřebene. Naštěstí pravá strana přechází do skalního výběžku a poskytuje možnost se přidržet.
 Nahoře mě dostihuje počasí. Silně fouká, hustá mlha že není vidět ani na krok a je i řádná zima. Vrchol mi není zřejmý. Možná jsem zůstal pár metr od něj ? Hřeben je dost exponovaný a "žlabek" dělící mě od jeho pravé části už nemám náladu v tomto počasí zdolávat FOTO.
Vracím se zpět dolu než mě to sfoukne nebo zde zmrznu. Kolmou vrcholovou platnu poměrně snadno zdolávám a dostávám se do "odpočinkového" místa. Zde je to jen pár metru na lištu. Jenže jediná chybička a následuje pád. V těchto místech je pod lištou poměrně dlouhý a kolmý komín. Následky by tedy byli zřejmé. Vždyť je to jen pár kroku dolu.... Nakonec vítězí rozum a rozhodnu se využít postarší smycu (po subjektivním testu, že je dost pevná a není třeba navazovat pojistku) co je zde navázana. Rozmotaní lana je kupodivu otázkou chvíle (už asi začínám mít praxi:)) Slaněním komína se vyhýbám i liště co traverzuje právě nad něj. Jde o nějakých 10 max 15m.
Dole v mlze už lehce po lávce až do míst kde končí skály, zde přecházím prudším nástupem začátek žlabu a teď doleva traverzuji k Mengusovskému sedlu. Chodník je místy hodně výrazný a pravděpodobně často využíváný Polskými turisty nespokojíc se jen z dosažením sedla. Opravuji mužíky, které někdo votunil navíc i stužkou. Traverz je poměrně zřejmý a dost slušně značený/vychozený. Nachází se na něm jedno "težší" místečko kdy se přechází přes žlab. To těžší je hodně nadnesené !!! Pár kroku v prudší stěna něž se opět pokračuje po širokém hezkém chodníku FOTO. Z Mengusovského sedla už lehce sestupuji po bývalé zelené značce dolů. Tu i díky mojim předchozím opravám mužíku i v tomto počasí lehce zvládám. Navíc se mi daří najít správná trasa až dokonce !!! Tj vždy jsem se brodil sutí a chodníček z mužíky vede nějak takto FOTO

Turistická MAPA oblasti
Popis trasy z goat.cz
Obrázek s body zobrazenými v mapě  
DATA - grafy z výstupu /nadmořská výška je +/- 100m hodně orientační!!!/  
Můj GPX soubor /nahoře to trochu lítalo až do Polska:-)/

Žádné komentáře:

Okomentovat